Dây nhảy quang,dây hàn quang chính hãng, dây nhảy quang multimode 3M, 5M, 10M,