Bộ khuếch đại tín hiệu, bộ kéo dài USB, HDMI, VGA, Internet qua cáp mạng Lan