Bán đầu bấm Rj11 AMP, hạt điện thoại AMP RJ11 chân đồng