Module quang 1 sợi, 2 sợi, 10/100, 10/100/1000 gigabits các hãng Cisco, OPTONE,