Nơi bán cáp quang, Cáp quang chính hãng

 Cáp quang singlemode, cáp quang mulimode 50/125 OM2 OM3 OM4 trong nhà trong nhà ngoài trời ngoài trời