Tổng kho cung cấp Dây mạng CAT7 Ugreen 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 8m, 20m, 30m