Đầu đọc thẻ nhớ đa năng, đầu lọc thẻ nhớ TF, CF, SD tất cả trong 1 cao cấp