Dây nhảy quang Multimode MM, Dây nhảy quang, Cáp quang multi-mode chính hãng.