Tổng kho cung cấp Dây cáp mạng Ugreen CAT8 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 10m, 20m