Bán dây nhảy cat5 Commscope AMP, dây nhảy cat5 Ugreen 1m;1,5m;2m;3m;5m;10m;15m