Bán máy trợ giảng, bút trình chiếu, máy trợ giảng Unizone Camac 9088F3, 9088s