Nhập khẩu và phân phối máy trợ giảng chính hãng unizone, máy trợ giảng hàn quốc