Kích thước đế âm: 76x76x50mm
Kích thước đế dương: 98x92mm
Modul: 3 nhân  
Sản phẩm cùng loại