Kìm bấm nhân mạng cat5, cat6, kìm bóp nhân wallplate, dụng cụ nối cáp đồng Commcope chính hãng. PN: 1725150-1 made in Taiwan
Kìm bóp nhân mạng, kìm bấm nhân wallplate cat5, cat6 Commscope AMP chính hãng Full VAT 
Dụng cụ bấm đầu cáp cat6 AMP Commscope

Tool nhấn nhân commscope
Tool nhấn nhân commscope
Tool nhấn nhân commscope
Tool nhấn nhân commscope
Tool nhấn nhân commscope
Tool nhấn nhân commscope
 
Trang: 1234567
Sản phẩm cùng loại
Trang: 1234567