Cung cấp tủ mạng, tủ rack 6U, 10U, 15U, 20U, 27U, 36U, 42U chuẩn 19"

 Cung Cấp tủ mạng, Tủ rack, 19'' 6U, 10U,12U,15U,20U, 27U, 42U sâu 400, 600, 800,1000, Kèm khay cố định