Hộp điện thoại, thanh quản lý cáp Commscope AMP, phiến đấu dây điện thoại Krone