Cung cấp patch panel, thanh đấu nối cat5, cat6 AMP Commscope 16, 24, 48 cổng

Cung cấp Thanh đấu nối, Thanh Patch Panel Commscope AMP 24 Cổng, 48 cổng, Cat5, Cat6 Commscope dùng trong hệ thống mạng, sever