Bán dây mạng cat6, cáp mạng cat6A/ cat6e AMP/ Commscope, dây mạng Lan chính hãng