Cung cấp kìm bấm mạng, kìm mạng cat5, kìm mạng cat6, kìm bấm cáp đồng trục BNC,

 Phân Phối Kìm bấm mạng, Kềm bấm dây mạng, Kìm bấm mạng Cat5/Cat6/ Cat6-3 mảnh Chính hãng Talon, Kìm bấm mạng TL-5684R, Kìm bấm mạng TL-500A, Kìm bấm mạng đa năng HT-2810R, Kìm bấm mạng đa năng Cat6 -3 mảnh TL-2810R, Kìm bấm mạng Micronet, Kìm bấm Cos BNC, Kìm bấm mạng Dintek RJ11, RJ45 Chính hãng, Kìm bấm mạng đa năng HT-022.... VÀ nhiều loại kìm khác được cung cấp bởi www.noyafa.vn