Bán Dây DVI, Cáp tín hiệu DVI, dây DVI sang HDMI dài 1,5m;3m;5m;10m;15m;20m