Thiết bị âm sàn sino amigo, Bán thiết bị âm sàn sino amigo điện, mạng, hdmi