Bán dây mạng cat5, cáp mạng cat5e AMP/ Commscope, dây mạng Lan chính hãng