Nơi bán Đầu bấm, Hạt mạng RJ45 Xuyên thấu Dintek cao cấp.

Thông tin đầu bấm hạt mạng Xuyên Thấu Hiệu Dintek

Thiết kế của đầu cắm cho phép các dây đi qua đầu nối sao cho các xoắn trong mỗi cặp có thể được kéo gần với các tiếp điểm hơn các đầu cắm thông thường - Bằng cách duy trì các xoắn gần với điểm kết thúc làm giảm đáng kể nhiễu xuyên âm và tăng đáng kể hiệu suất - Cải thiện khả năng tổng thể của liên kết, cung cấp cho người dùng cuối băng thông tốt nhất có thể

- Hạt mạng Xuyên thấu Dintek Thiết kế của đầu cắm cho phép các dây đi qua đầu nối sao cho các xoắn trong mỗi cặp có thể được kéo gần với các tiếp điểm hơn các đầu cắm thông thường-Đầu bấm mạng xuyên thấu Dintek cao cấp  Bằng cách duy trì các xoắn gần với điểm kết thúc làm giảm đáng kể nhiễu xuyên âm và tăng đáng kể hiệu suất

- Hạt mạng Xuyên thấu RJ45 Dintek Cải thiện khả năng tổng thể của liên kết, cung cấp cho người dùng cuối băng thông tốt nhất có thể.


Đầu bấm, Hạt mạng RJ45 Xuyên thấu Dintek cao cấp
Đầu bấm, Hạt mạng RJ45 Xuyên thấu Dintek cao cấpĐầu bấm, Hạt mạng RJ45 Xuyên thấu Dintek cao cấp
Đầu bấm, Hạt mạng RJ45 Xuyên thấu Dintek cao cấp
Đầu bấm, Hạt mạng RJ45 Xuyên thấu Dintek cao cấp


 
Trang: 123
Sản phẩm cùng loại
Trang: 123