Bán dây vga, cáp vga, dây cáp tín hiệu VGA dài 1,5m; 3m; 5m; 10m; 15m; 20m; 25m